gps

GPS سه فرکانسه

دستگاهی مناسب چهت نقشه برداری با دقت میلیمتری  . این دستگاه برای انواع برداشت ها نقاط و سطح و همچنین خصوط بسیار کارا و مطلوب می باشد .

web_gis

وب جی آی اس WebGIS

سیستم های اطلاعات مکانی همراه می تواند به عنوان یک زیرشاخه تحقیقاتی در زمینه سیستم های اطلاعات مکانی تحت وب (Web GIS) در نظر گرفته شود هر چند که سیستم های اطلاعات مکانی همراه ویژگی های خاص خود را دارد،

capture

سیستم اطلاعات مکانی مشترکین

سیستم  اطلاعات مکانی مشترکین برای شرکت های حدمات رسان تهیه شده و جهت شناسایی مکان مشترک و دسترسی به اطلاعات هر مشترک تهیه شده .

مقاله “بهبود مدیریت ترافیک سرویس رسانها در فروگاه در چارچوب یک سیستم اطلاعات مکانی”

معماری سیستم های اطلاعات مکانی همراه به طور معمول معماری های سیستم های اطلاعات مکانی بر محیط های ایستایی تمرکز دارند که در آنها کاربران پشت یک میز می نشینند تا تحلیل های مکانی را انجام دهند. با ظهور دستگاه

مقاله “مدل سازی تغییر کاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و GIS “

یکی از مراحل مهم برنامه ریزی فضایی، تعیین مساحت موردنیاز (تقاضا) کاربری های مختلف می باشد. در این خصوص معمولا تقسیمات سیاسی و مدیریتی به عنوان واحد تقاضا مورد توجه قرار گرفته و مساحت موردنیاز هر واحد با استفاده از

مقاله “ارائه مدلی GIS مبنا برای برنامه ریزی کاربری اراضی منطقه ای”

تاثیر پویای عوامل مختلف محیطی و اقتصادی و اجتماعی در مقیاس های مختلف مکانی و زمانی، برنامه ریزی کاربری اراضی منطقه ای را به فرایندی پیچیده بدل ساخته است. هدف از انجام این تحقیق، تکوین و توسعه مدلی جدید برای

فرا تدبیر نقش آرای سالوک

شرکت فرا تدبیر نقش آرای سالوک با داشتن رزمه ای بسیار مناسب و کادری مجرب توانسته در زمینه های : سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، فتوگرامتری، نقشه برداری زمینی، بکارگیری GPS های سه فرکانسه با دقت میلیمتری ، خدمات کامپیوتری، طراحی سامانه های web GIS و SDI به صورت تخصصی فعالیت نماید.

فرا تدبیر

جدید ترین پروژه ها

ایجاد پروژه های web GIS برای صنعت آب و فاضلاب در زمینه های شبکه توزیع - مشترکین - مهندسی - برنامه ریزی - بهره برداری